123456789
01
Vi skräddarsyr alla uppdrag.
02
Vi utgår ifrån den grupp/person vi möter.
03
Systematiskt före-, under- och efterarbete.

VÅR METODIK.

Interaktivitet.

Vi varierar metoder som möjliggör att alla kan och vill bidra, då vi tillsammans vet och kan mest och bäst.

Normkritik.

Vi synliggör och kritiserar oskrivna regler för att i förlängningen jämna ut makt.

Värderingar.

Vi hjälper er att känna till era värderingar/värden, leda efter dem, ta ansvar för, agera och leva efter dem.

Stor dos energi.

Vi ger er en injektion av energi och inspiration, för då kommer vi längre.

Efter 15 år som ledare och chef i civilsamhället vet vi hur en leder förändringar i linje med organisationens, och sina egna, värderingar. Vi har genomfört över 400 processer. Vi har testat, utvecklat, gjort om och testat igen. Vi hade en föreställning om att vårt sätt att leda processer och vara chef var vedertaget hos många. Det är det inte. Vårt sätt är unikt. Det är framgångsrikt. Det är beprövat.

Vi gör inte utbildningar. Vi gör heller inte workshops. Vi leder processer för att skapa engagemang och förändring. Varje process är unik och alla ska bidra till den. Endast då blir den bestående. Den transformativa konsulten ska skapa möjligheter för gruppen, inte tvärtom. För transformativa konsulter, mejla bam@josephinebladh.se.

Läs mer om våra tidigare uppdrag

Vi leder processer som skapar förändring.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.